Skjevheter i det gamle taket ble selvfølgelig rettet opp.