Tilbygg ferdig isolert og vegg til eksisterende bolig klar til å rives