Eldre hytte før Byggmester Borge startet på den, neste bilde viser hvordan den ble.