Her er arbeidet med ny taktekking i gang, vinduer og terrasse er dekket til med presenning for å unngå skader på nye vinduer og terrasse.